Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akcionářům

 

Dodatečná výzva k předložení akcií.doc

Oznámení o zneplatnění final.doc

 

Představenstvo společnosti Karaya GROUP, a.s., IČ: 469 70 622, se sídlem: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, vložka B, oddíl 900, (dále jen „společnost“), tímto oznamuje, že po uplynutí lhůt určených k předložení listinných akcií emitovaných společností v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 11. dubna 2017 o nuceném přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Ing. Drahoslava Husu, nar. 9.12.1963, bytem Pražská sídl. 2424/9a, 669 02 Znojmo, podle ustanovení § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, prohlásilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 2. 10. 2017 za neplatné akcie, které akcionáři nepředložili ve lhůtách k tomu určených.

Akcie, které byly prohlášeny za neplatné, jsou akciemi, které společnost vydala ve formě na majitele ještě před zákonnou změnou z   dosavadní formy na majitele na novou formu na jméno v roce 2014 a jejichž jmenovitá hodnota byla v r. 2015 snížena z 1.000 Kč na 50 Kč při snížení základního kapitálu společnosti. Po těchto změnách si dotčené akcie akcionáři nevyměnili, a proto jsou do dnešního dne na dotčených akciích uvedeny nesprávné údaje o formě i jmenovité hodnotě. Za neplatné proto byly prohlášeny níže uvedené kmenové listinné akcie společnosti znějící ze zákona na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50,- Kč, ačkoliv na akciích samotných je uvedena forma na majitele a jmenovitá hodnota jedné akcie 1.000 Kč:

  • 98 ks akcií s číselným označením 2 až 99,

  • 426 ks akcií s číselným označením 100 až 523 a 528 až 529, které byly nahrazeny 213 ks hromadných akcií, z nichž každá hromadná akcie nahrazuje 2 ks akcií,

  • 405 ks akcií s číselným označením 546 až 950, které byly nahrazeny 81 ks hromadných akcií, z nichž každá hromadná akcie nahrazuje 5 ks akcií,

  • 650 ks akcií s číselným označením 971 až 1600 a 53261 až 53280, které byly nahrazeny 65 ks hromadných akcií, z nichž každá hromadná akcie nahrazuje 10 ks akcií,

  • 2.280 ks akcií s číselným označením 1641 až 3880 a 3921 až 3960, které byly nahrazeny 114 ks hromadných akcií, z nichž každá hromadná akcie nahrazuje 20 ks akcií,

  • 2.300 ks akcií s číselným označením 4001 až 4050, 4851 až 4900, 4951 až 5000 a 5051 až 7200, které byly nahrazeny 46 ks hromadných akcií, z nichž každá hromadná akcie nahrazuje 50 ks akcií.

    Za akcie, které byly tímto prohlášeny za neplatné, vydalo představenstvo Společnosti hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu nové listinné kmenové akcie ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 50 Kč.

    Představenstvo společnosti Karaya GROUP, a. s.